Galeria: Zdjęcia z wyprawy nad Bajkał
Stronę odwiedzono 822407 razy.
Ostatnia aktualizacja 2018-06-06

Syberia

FLORA SYBERII

Wśród stref, na które można podzielić szatę roślinną szeroko rozumianej Syberii wyróżnić można:
a) arktyczne pustynie
b) tundrę
c) lasotundrę
d) tajgę
e) lasostep.
Najbardziej typowym dla Syberii pasem roślinności jest tajga, nie tylko dlatego, że czasami z terytorium Syberii wyłącza się strefę podbiegunową i tundrę. Po prostu cała Zachodnia i Wschodnia Syberia, Daleki Wschód, masywy górskie takie jak Ural, Ałtaj, Sajany, Przybajkale i inne pokryte są lasami tajgowymi, które ciągną się z zachodu na wschód pasem o szerokości 2-3 tys.km.
Skład syberyjskiego lasu tajgowego różni się w zależności od regionu. Poruszając się z zachodu na wschód możemy rozróżnić się tajgę ciemną (Zachodnia Syberia) i tajgę jasną (Wschodnia Syberia). Tajgę ciemną tworzą gęsto i wysoko rosnące drzewa takie jak świerk syberyjski (Picea obovata), jodła syberyjska (Abies sibirica) i limba syberyjska (Pinus sibirica), podczas gdy w tajdze jasnej przeważają gatunki niższe i rosnące rzadziej, jak modrzew dahurski (Larix gmelinii) i sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Znacząca jest także różnica w poszyciu leśnym – tajga ciemna ma bardzo bogate runo leśne, podczas gdy tajga jasna – ubogie, tworzone głównie przez porosty.
Krajobraz tajgi zmienia się również w kierunku z północy na południe, przechodząc z obszarów bagiennych w bardziej suche, a nawet górzyste. Powstanie obszarów bagiennych na północy uwarunkowane jest występowaniem tam wiecznej zmarzliny, na której latem grunt rozmarza do głębokości najwyżej jednego metra, co znacznie utrudnia odprowadzanie wód powierzchniowych.
Znacząca przewaga w tajdze drzew iglastych nad liściastymi wynika z lepszego przystosowania tych pierwszych do panujących tam surowych warunków klimatycznych. Szczególnie ważną rolę pełną tu: woskowa warstwa na igłach, chroniąca je przed mrozami, smukłe pnie, dobrze poddające się silnym wiatrom, oraz kształt gałęzi, utrudniający zaleganie na nich śniegu. Z drzew liściastych najczęściej spotyka się brzozy (Betula), osiki (Populus tremula), olsze (Alnus) i jarzęby (Sorbus), zwane popularnie jarzębiną.

 

 

Fauna   Flora   Ciekawostki   Galeria   Atlas roślin i grzybów Syberii

Moja-Syberia © 2007 Projekt i wykonanie: netteria.NET Opieka lingwistyczna: Vlad Gordeyev